bitcoin salama verkon solmut

käytetty lähteestä riippuen eri nimeä, ja päinvastoin, sama nimi saattaa joskus tarkoittaa eri asiaa. Oheen on kerätty eräitä keskeisiä verkko- eli graafiteorian käsitteitä. Painotettu verkko (weighted graph) on suunnattu verkko, jonka väleille ja/tai solmuille on annettu painoarvot, esimerkiksi pituus, aika, tavaramärä jne. Erityisesti välien suhteen painotetusta verkosta nimitystä network. Eulerin ketju on puolestaan silmukka, joka kulkee verkon jokaisen välin kautta täsmälleen kerran. Lyödän solmuihin aikaleima, ennen kuin solmuun edetän tai siitä peruutetaan pois.

Värjätän käsiteltävä solmu mustaksi ja kasvatetaan aikaa. Tasoverkolle muodostetaan duaali sijoittamalla yksi solmu jokaiseen alueeseen ja yhdistämällä saadut solmut toisiinsa siten, että jokainen näin syntyvä väli leikkaa jokaisen alkuperäisen verkon välin täsmälleen yhden kerran.

Verkon komplementti eli ulkoverkko saadaan upottamalla verkko täydelliselle verkolle, jolla on sama solmujoukko, ja poistamalla kaikki alkuperäisen verkon välit. Kauppamatkustajan ongelma on tyypillinen esimerkki tehtävästä, jossa haetaan Hamiltonin silmukkaa. Topologiseen verkkoteoriaan eikä niistä tarvitse operaatiotutkimuksen yhteydessä juuri välittä. Tallennetaan polut merkitsemällä jokaiselle solmulle edeltäjä. Sana on peräisin kemiasta graphic notation joka koki murroksen 1850-luvulla kun alettiin ymmärtä aineiden kemiallista rakennetta ja tarvittiin selkeä tapa kuvata sitä. Jos kahdella eri välillä on samat alku- ja loppusolmut, niin välit ovat rinnakkaisia. Siksi sen sovellusalue onkin rajaton ja usein ongelman esittäminen verkkoteorian muodossa onkin eniten kiinni kyvystä hahmottaa sen keskeiset rakenteet sekä mielikuvituksesta. Solmun asteluku on siitä lähtevien välien lukumärä.

Suunnattu verkko (directed graph, digraph) on sellainen verkko, jonka jokaiselle välille on annettu jokin suunta. Buy the Full Version. Sodan aikana myös Königsbergin siltojen ongelma ratkaistiin hieman Gordionin solmun tavoin: sillat tuhottiin ja jälleenrakennuksessa niiden lukumärä muuttui niin että ongelma oli mahdollista ratkaista!