rudarenje bitcoina

sigurne propasti:. Novanik dolazi sa jedinstvenom adresom novanika koju ete koristiti za primanje digitalnih valuta od drugih ljudi. Tranju podiu ove tri karakteristike kriptovaluta: anonimnost, niska cena i brz prenos transfera. Sloboda koja je data kriptovalutama je, ipak, kontrolisana. Posloiemo sve injenice na jednu stranu da bismo doli do valjanih zakljuaka.

Meutim, to nije donelo toliku popularnost kriptovalutama, postoje savremene bankarske transakcije koje to isto omoguavaju. Oni koji su kontrolisali svetske finansijske tokove, koji nisu dozvolili nikome da ue na to njihovo privatno polje, koji su porobili sve centralne banke sveta, podlom priom o samostalnosti centralnih banaka, koje su odgovarale samo MMF-u,dakle, Familiji, odjednom doputaju da se prave, same od sebe. Godine kada je interesovanje za Bitcoin dostiglo vrhunac. Za razliku od mnogih kripto-valuta za koje se moe rei da su klon izvornog Bitcoin koda, Monero koristi CryptoNote protokol, koji je inicijalno koristio Bytecoin (kripto-valuta iz koje je proistekao Monero). Kada je 1971.godine, u vreme vladavine Niksona, doneta odluka da ne treba nikakvo pokrie za tampanje dolara, zlato je bilo pokrie za tampani papir, onda smo uli u eru najvee svetske prevare i falsifikovanja novca bez pokria, koja nas je danas dovela do potpunog sloma.